Privacy Statement

1. Dit is het Privacy Statement van IBS Exploitatie BV (hierna: "SportCity"), gevestigd aan de (2353 EW) Elisabethhof 19, in Leiderdorp, KvK-nummer 27288391. 

2. SportCity is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals deze worden verzameld bij uw lidmaatschap van een van de SportCity-vestigingen genoemd op de website www.SportCity.nl als ook bij uw gebruik van de website. In dit Privacy Statement beschrijven wij op welke wijze wij met uw persoonsgegevens omgaan. Door een lidmaatschap bij een SportCity-vestiging af te sluiten en door het bezoeken van de website www.SportCity.nl gaat u akkoord met de hier vermelde verwerking van uw persoonsgegevens conform de Wet bescherming persoonsgegevens ("Wbp").

Wat zijn persoonsgegevens?
3. Persoonsgegevens zijn gegevens die herleidbaar zijn tot een natuurlijk persoon. Met behulp van deze gegevens kan SportCity haar leden direct dan wel indirect identificeren.

Welke informatie verzamelen wij?
4. In het kader van de dienstverlening van SportCity worden bij uw inschrijving uw persoonsgegevens, zoals bijvoorbeeld uw NAW-gegevens, e-mailadres, geboortedatum en telefoonnummer, verzameld en verwerkt. Als u via uw werkgever bent aangesloten bij het bedrijfsfitnessprogramma worden uw gegevens via uw werkgever verzameld en verwerkt. Ook wordt overige informatie met betrekking tot uw lidmaatschap en/of bezoek van de Website (aantal bezoeken, voorkeuren. betalingsgegevens, etc.) verzameld en verwerkt.

Voor welke doelen verzamelt SportCity deze informatie?
5. Uw persoonsgegevens zullen worden gebruikt ter registratie en uitvoering van uw sportlidmaatschap. Daarnaast zal SportCity deze gegevens gebruiken om u per post, per email of anderszins te informeren over producten, diensten of speciale acties van SportCity die voor u interessant kunnen zijn. SportCity kan u ook na afloop van uw sportlidmaatschap benaderen voor marketing doeleinden, tenzij u heeft aangegeven geen marketing gerelateerde berichten van SportCity te willen ontvangen. Uw persoonsgegevens kunnen voor deze doeleinden worden gebruikt door alle vestigingen die vallen onder SportCity. Deze vestigingen kunnen u dus ook rechtstreeks benaderen met hun aanbod van producten of diensten.

Overdracht van uw gegevens
6. SportCity draagt uw gegevens over aan Ledendeals in het kader van de uitvoering van de SportCity Store en/of het ledendealsabonnement en de daaraan gekoppelde loyaliteitsprogramma’s. Zie voor meer informatie over het loyaliteitsprogramma van de SportCity Store (www.sportcitystore.nl) en/of Ledendeals (www.ledendeals.nl). Voor meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u terecht bij de Privacy-verklaringen van de SportCity Store, te vinden via https://www.sportcitystore.nl/content/28-privacy-policy en/of Ledendeals, te vinden via http://www.ledendeals.nl/custom/documents/privacy-statement-ledendeals.pdf.

7. Daarnaast kan SportCity uw persoonsgegevens delen met derden om een kredietrisicotoets uit te voeren. Op basis van de informatie die hiermee verkregen wordt kan SportCity u alternatieve betaalopties aanbieden. Indien u na facturatie niet tot betaling over gaat, zullen uw gegevens worden opgenomen in de schuldendatabase van deze derden.

8. Indien SportCity een onderdeel of vestiging verkoopt of indien (een onderdeel of vestiging van) SportCity wordt aangekocht door of fuseert met een ander bedrijf, kunnen de persoonsgegevens die op u betrekking hebben onderdeel uitmaken van een dergelijke transactie en derhalve één van de overgenomen bedrijfsmiddelen zijn.

9.Tenslotte kan SportCity uw persoonsgegevens overdragen aan derden indien dat wettelijk verplicht is. Voor elke andere verwerking van uw persoonsgegevens zal SportCity uw expliciete voorafgaande toestemming vragen indien dit vereist is op grond van de Wbp.

Beveiliging van informatie
10. SportCity gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens die u aan ons toevertrouwt. Zo zorgt SportCity ervoor dat uw gegevens goed beveiligd zijn, en dat alleen daartoe geautoriseerde personen binnen SportCity en haar vestigingen toegang hebben tot uw gegevens.

11. SportCity bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt. 

Contact

Heeft u andere vragen of opmerkingen over dit Privacy Statement, of wenst u geen informatie van SportCity voor direct marketing doeleinden per e-mail te ontvangen, neem dan contact op met SportCity:

IBS Explotatie B.V.
Elisabethhof 19
2353 EW Leiderdorp
e-mail: [email protected]

Wijziging Privacy Statement

12. SportCity behoudt zich het recht voor dit Privacy Statement te wijzigen. U wordt verzocht dit Privacy Statement regelmatig te raadplegen zodat u op de hoogte bent van wijzigingen.

Versie november 2017