Header man vrouw push up plank

Automatische Incasso

  Automatische incasso

  Middels een IDEAL-betaling van 0,01 cent geef ik toestemming aan:

  1. SportCity om incasso-opdrachten te sturen naar je bank om de lidmaatschapgelden van je rekening af te schrijven.

  2. Geef ik toestemming aan je bank om bedragen van je rekening af te schrijven overeenkomstig de incasso-opdrachten van SportCity.

  Als je het niet eens bent met deze afschrijving kun je deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met je bank. Vraag je bank naar de voorwaarden.

  Naam: SportCity Adres: Postbus 128 Woonplaats: Amsterdam Incassant ID:  NL88ZZZ280675940000 Kenmerk Machtiging: je lidnummer Postcode: 1105AG Land: Nederland