Procedure verzoek persoonsgegevens

Je wilt graag een van jouw rechten uitoefenen met betrekking tot jouw persoonsgegevens. Hiervoor hebben we een aantal gegevens van jou nodig, zodat we jouw identiteit kunnen verifiëren. Je kan gebruikmaken van de volgende rechten (welke jij kan selecteren in onderstaand formulier):

  1. Recht op inzage: informatie ontvangen betreffende het verwerken van jouw persoonsgegevens.
  2. Recht op rectificatie: jouw persoonsgegevens corrigeren, aanvullen, blokkeren of verwijderen.
  3. Intrekken van toestemming: jouw toestemming intrekken voor huidge en toekomstige verwerkingen.
  4. Recht op beperking: jouw persoonsgegevens (tijdelijk) niet verwerken of wijzigen.
  5. Recht op gegevenswissing: jouw persoonsgegevens wissen m.u.v. jouw financiële gegevens zoals je bankrekeningnummer en burgerservicenummer.
  6. Recht van bezwaar: bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens.
  7. Recht van verzet: je verzetten tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden.
  8. Recht op overdraagbaarheid van gegevens: een overzicht ontvangen van jouw persoonsgegevens.

Invulformulier

* = verplichte velden

Op dit e-mailadres ontvangt u een bevestiging van uw verzoek. 

- Uw persoonsgegevens zullen door SportCity uitsluitend worden verwerkt in overeenstemming met ons privacybeleid.
- Mochten we u aan de hand van bovenstaande gegevens niet kunnen identificeren, zullen we contact met u opnemen op bovenstaand e-mailadres. 
- Na ontvangst van uw verzoek zullen we deze binnen 28 dagen in behandeling nemen en aan u terugkoppelen.