Huisregels

Om het sporten bij SportCity zo aangenaam mogelijk te maken, hebben wij enkele huisregels geformuleerd om jouw aanwezigheid zo prettig mogelijk te laten verlopen.

Inschrijven lidmaatschap

Ieder lid dient na aanmelding middels telefoon, email of internet zich alsnog te melden bij de receptie om aldaar het inschrijfformulier te ondertekenen, waarmee de inschrijving als een schriftelijke inschrijving wordt gekenmerkt. Bij inschrijving wordt aan de receptie een foto gemaakt en zal gevraagd worden naar een geldige legitimatie ter identificatie. Wij verzoeken dat ook het eventuele mutatieformulier en/of opzegformulier wordt ondertekend aan de receptie conform dezelfde procedure als bij inschrijving.

Tevredenheidsgarantie
Een lid mag binnen 28 dagen het lidmaatschap beëindigen indien men vindt dat het niet overeen komt met de verwachting van dit lidmaatschap. Daartoe dient een lid wel minimaal 5x een geregistreerd bezoek te hebben gebracht aan SportCity. Er vindt geen restitutie plaats van de administratiebijdrage en de contributie over de eerste periode. 

Een lidmaatschap is overdraagbaar
Een lidmaatschap kan eenmalig tegen betaling van €17,50  administratiekosten worden overgedragen aan een ander nieuw lid, mits er geen sprake is van een contributieachterstand. Het nieuwe lid neemt het bestaande abonnement tegen dezelfde condities over. Deze persoon heeft geen recht op de geldende acties noch op resterend bartegoed. De overdracht vindt plaats op de 1e dag van de volgende periode.

City Jeugd
Speciaal voor de jongere doelgroep 12 t/m 15 jaar heeft SportCity het jeugdlidmaatschap City Jeugd. Voor aanmelding dient een van de ouders van het jeugdlid toestemming te geven middels het ondertekenen van het inschrijfformulier en mag het jeugdlid alleen onder begeleiding van een van de ouders sporten. Wanneer het jeugdlid de leeftijdgrens van 16 jaar overschrijdt wordt het betreffende jeugdlidmaatschap automatische omgezet naar een maandelijks opzegbaar abonnement tegen een geldend tarief van € 39,50 per 4 weken. Ook in de leeftijdscategorie 16 t/m 18 jaar dient een van de ouders het inschrijfformulier mede te ondertekenen, maar mag de sporter wel zelfstandig komen sporten. Met een SportCity-lidmaatschap kan je gebruikmaken van faciliteiten in elk van al onze vestigingen in Nederland m.u.v. de vestiging Amsterdam Weteringdwarsstraat waar een supplement moet worden betaald.

Financieel

Een abonnementsperiode duurt 4 weken. Ieder nieuw lid betaalt € 17,50 euro administratiekosten voor het verwerken van alle gegevens in ons systeem, het pasje, evt. TGS  (in bruikleen)  en het opstarten van de incassoprocedures. Betaling dient voorafgaand aan de abonnementsperiode voldaan te zijn, indien de betaling te laat binnen komt zullen er incassokosten in rekening worden gebracht conform de Wet op Incasso Kosten.

Na de overeengekomen looptijd wordt de overeenkomst voortgezet voor onbepaalde tijd waarbij opzegging mogelijk is met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand te rekenen vanaf het einde van jouw huidige abonnementsperiode. Bij beëindiging van het abonnement dient de TGS, welke in bruikleen is ontvangen, te worden ingeleverd. Ingeval verlies of diefstal dient er € 15,- aan kosten te worden betaald voor een nieuwe TGS.

Wet van Dam
Dit geldt voor alle abonnementen afgesloten vanaf 1-12-2011. Indien men tussentijds het 2-jarig abonnement wenst te beëindigen dan zal het genoten voordeel t.o.v. het 1-jarig abonnement alsnog in rekening worden gebracht alvorens de beëindiging een feit wordt.

De sporter

De bedrijfsleiding kan zonder opgaaf van redenen personen de toegang weigeren. Elk handelen, nalaten of gedrag van een sporter of bezoeker van het sportcentrum in strijd met één of meer bepalingen van dit reglement en/of andere handelingen welke de naam en/of de gang van zaken van SportCity kan benadelen, geeft SportCity en/of diens vertegenwoordigers het recht met onmiddellijke ingang de overeenkomst te ontbinden en de betrokkene(n) de toegang tot het sportcentrum te ontzeggen, zonder dat dit grond oplevert tot restitutie van abonnementsgeld of huurpenningen. Deelname aan trainingen en gebruikmaking van onze apparatuur gebeurt geheel op eigen verantwoordelijkheid. Als je voor de eerste keer gebruik maakt van onze apparaten, dan adviseren wij je dwingend de assistentie van één van onze medewerkers te vragen voordat je aan de slag gaat

Waardevolle spullen, kleding, schoenen en handdoek
Het dragen van sportkleding is verplicht. Het sporten met ontbloot bovenlichaam is verboden. Het dragen van hemdjes of singlets is alleen toegestaan in de aerobiczaal. Gerafelde, gescheurde of onwelriekende kleding is niet toegestaan. Het dragen van hoofddeksels is niet toegestaan , met uitzondering van hoofddeksels die gedragen worden op basis van religieuze gronden. De sporter dient kleding en/of waardevolle spullen tijdens de training in een locker op te bergen. SportCity is te allen tijde niet aansprakelijk voor het zoekraken van eigendommen. Het te dragen schoeisel dient voorzien te zijn van een niet-afgevende rubber (bij voorkeur niet zwarte) zool. Straatschoeisel of buiten gedragen sportschoenen zijn verboden. Het gebruik van een handdoek bij iedere activiteit is verplicht, dit geldt ook voor na het sporten in het bar/restaurantgedeelte. De directie is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal en ongevallen in en om het fitnesscentrum.

 

Fitness

Voor aanvang van het eerste gebruik van de fitnessapparatuur dient de sporter, voor zijn eigen bescherming, minimaal twee afspraken te maken met een fitnessinstructeur. De sporter ontvangt een pincode of TGS sleutel (bruikleen) ter activering van de fitnessapparatuur. Het volgen van een “eigen” schema mag alleen in overleg met de instructeur. De cardio-apparatuur mag gedurende drukke tijden (wanneer alle apparaten van één soort bezet zijn) per apparaat niet langer dan 15 minuten aaneengesloten worden gebruikt. De sporter kan hierop geattendeerd worden door onze medewerkers. De sporter dient ieder apparaat schoon en droog achter te laten voor de leden die erna komen. Indien de groepsles begonnen is, mag men de ruimte (aerobicsvloer) niet meer betreden. Deelnemers aan de groepsles mogen de zaal, buiten calamiteiten om, niet vroegtijdig verlaten.

Sauna

De sauna is in gebruik gedurende de openingstijden van SportCity tot een half uur voor sluitingstijd. De saunaruimtes dienen dan te worden verlaten. SportCity behoudt zich het recht voor de sauna buiten gebruik te stellen. Het gebruik van de sauna kan alleen in combinatie met het gebruik van andere sportfaciliteiten. De sporter is verplicht voor het gebruik van de sauna te douchen en in de sauna altijd op een handdoek plaats te nemen. Sporters met besmettelijke huidaandoeningen mogen geen gebruikmaken van de sauna. Er wordt geen kleding gedragen in de sauna. Mocht je jezelf toch willen bedekken, dan kan dit uitsluitend met een handdoek. Met andere kledingstukken is het verboden de sauna te betreden. Ieder lid dient zich te houden aan het geldende saunareglement in de vestiging.

Drank, etenswaren, roken en huisdieren

De SportCity-vestigingen zijn rookvrije vestigingen. Het nuttigen van zelf meegenomen drank en/of etenswaren is verboden in het SportCity Café, met uitzondering van het gebruik van bidons gevuld met water. Het nuttigen van etenswaren is alleen in het bar/restaurantgedeelte toegestaan. Alleen drinkflesjes met een afsluitbare dop zijn toegestaan. Huisdieren zijn in SportCity verboden.